Basisschool SBO De Griffel

Omschrijving

Onze speciale school voor basisonderwijs is zoals gezegd een speciale school.
Het is een school waar kinderen in de basisschoolleeftijd, voor kortere of langere tijd begeleiding geboden wordt in een veilige, geordende omgeving.
Het betreft kinderen van het samenwerkingsverband SWV PO Parkstad:

  • waarbij in overleg met de ouders in het traject van speciale zorg in de basisschool, het besluit is genomen, de zorgvraag naar een bovenschools niveau over te hevelen en
  • waarvoor een beschikking, toelaatbaar voor de speciale school voor basisonderwijs, is afgegeven.

    De criteria op grond waarvan de beschikking afgegeven wordt, zijn in het zorgplan van het verband geconcretiseerd. Het bespreken van aanpak, vorderingen en procesgang is onderdeel van structureel overleg tussen ouders en school.

    Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze schoolgids die elders op deze site staat. U kunt hem vinden door hier te klikken of te klikken op het kopje `schoolinfo` en dan het kopje `schoolgids`

Informatie

Locatie