Relim, Centra voor arbeidsrehabilitatie, vakopleidingen & expertise

Omschrijving

Relim is een geaccrediteerd mens- en resultaatgericht leerwerkbedrijf met verschillende leerwerkplaatsen in Zuid-Limburg. We bieden mensen met langdurige psychiatrische of psychische problemen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt structuur en begeleiding om in hun eigen tempo sociale, arbeids- en beroepscompetenties stap voor stap te ontwikkelen. Met als doel: (on)betaald werk dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden en wensen. Werk dat bijdraagt aan hun dromen en ambities!

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie