Radar

Omschrijving

Radar ondersteunt kinderen, gezinnen, jongeren, volwassenen en ouderen met een
(verstandelijke) beperking in de regio ZuidLimburg. We zijn er voor mensen met een
lichte verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand die zich met een beetje hulp prima redden, maar ook voor ernstig verstandelijk beperkte cliënten die volledig afhankelijk zijn van 24-uurs zorg.

We helpen cliënten invulling te geven aan hun leven op het gebied van wonen, werk &
dagbesteding, leren en vrije tijd. Dat doen we dichtbij huis, samen met de cliënt, zijn
persoonlijk netwerk, vrijwilligers en partners in de buurt. De betrokkenheid van de cliënt zelf en de mensen om hem heen is vandaag groter dan ooit. We coachen en begeleiden waar het kan en ondersteunen waar het nodig is. Zodat de cliënt van betekenis kan zijn voor zijn omgeving en andersom.

Informatie

Locatie