Radar Ontwikkelgroep Alles Kid(t)s

Omschrijving

In de groep zitten kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, of al vastgelopen zijn omdat zij een ontwikkelingsachterstand hebben. Extra aandacht en steun kan dan een verdere achterstand beperken.

Bij sommige kinderen is meteen bij de geboorte al duidelijk dat er sprake is van een vertraagde ontwikkeling: er kan sprake zijn van een afwijking in de chromosomen zoals bij het Syndroom van Down. Soms gaat de ontwikkelingsachterstand van het kind gepaard met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D, motorische coordinatieproblemen, autisme spectrum stoornis of hechtingsproblemen. Op een intensieve manier wordt aan de ontwikkeling van de kinderen gewerkt door een team van specialistische begeleiders, therapeuten en gedragskundigen. Het doel is om kinderen, waar mogelijk, stap voor stap te begeleiden naar (speciaal) onderwijs.

Informatie

Locatie