Radar Kinderbehandelcentrum 't Knoevelhöfke

Omschrijving

Kinderbehandelcentrum (KBC) ’t Knoevelhöfke in Landgraaf is een kinderdagcentrum van Radar. Het centrum biedt een speelse, uitdagende en stimulerende omgeving waarbinnen kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.

Radar biedt hier zorg, dagactiviteiten en ontwikkelingsactiviteiten aan kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand, al dan niet in combinatie met gedragsproblematiek of een meervoudige beperking.

’t Knoevelhöfke bereidt kinderen voor op regulier en/of speciaal onderwijs en begeleidt daarnaast kinderen met een ontwikkelingsachterstand bij reguliere peuterspeelzalen en in het reguliere onderwijs.

Radar biedt de mogelijkheid voor een volledige plaatsing of een deeltijdplaatsing. Een andere mogelijkheid is een combinatie met plaatsing in een regulier kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of (speciaal) onderwijs.

Openingstijden

Informatie

Locatie