Radar buitenschoolse opvang (BSO) Parkstad

Omschrijving

Als een kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, bijvoorbeeld door gedragsproblematiek, autisme, een verstandelijke en/of een meervoudige beperking, dan is een reguliere buitenschoolse opvang niet altijd ideaal. U wilt voor uw kind een plek waar het zich veilig en geborgen voelt. In de buitenschoolse opvang van Radar zorgen deskundige medewerkers na school, op zaterdag en/of in de vakantieperiodes voor een warme sfeer en leuke, aangepaste activiteiten.

Openingstijden

Informatie

Locatie