Praktijk voor Vrouw en Kind

Omschrijving

Klassieke Chinese acupunctuur. Bij acupunctuur wordt gewerkt met meridianen. Dit zijn energiebanen die over het hele lichaam lopen. In deze meridianen stroomt Qi (een bepaalde energie), Xue (een voedende substantie) en JinYe(vloeistoffen).
Door allerlei invloeden van buitenaf, emoties of interne factoren kunnen deze meridianen ontregeld worden. Ze raken uitgeput of er treden juist stagnaties op.
Door het prikken van bepaalde punten op de huid kan het meridianenstelsel weer in evenwicht gebracht worden. Het prikken wordt gedaan met zeer dunne naalden. Ze zijn niet te vergelijken met de dikte van een injectienaald.

Openingstijden

Informatie

Locatie