Onderwijsstichting Movare

Omschrijving

Wij besturen en verbinden 46 scholen in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 41 ‘reguliere‘ basisscholen, 1 taalschool, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal 11.503 leerlingen en 1079 medewerkers. Voor informatie over onze individuele scholen, verwijzen we graag door naar de eigen websites van onze scholen (Scholen | Movare Onderwijsstichting . Wij geven scholen nadrukkelijk de ruimte en autonomie om hun eigen visie en werkwijzen in te zetten, passend bij hun leerlingenpopulatie. 

Openingstijden MOVARE-bureau

Maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 16.30 uur

Vrijdag van 08.30 uur tot 15.30 uur

Informatie

Locatie

Deze organisatie heeft geen bezoekadres of online locatie.