Meander Woon- en Zorgcentra

Omschrijving

Mensen voelen zich het meest thuis in de eigen vertrouwde woonomgeving. Door lichamelijke of geestelijke ongemakken kan het zijn dat u uw eigen huis voor bepaalde tijd of zelfs voorgoed moet verlaten. In dat geval is het goed te weten dat MeanderGroep in één van haar zorgcentra of verpleeghuizen een tweede thuis biedt. Een plek waar u uw eigen leven kunt voortzetten, zoveel mogelijk op de manier zoals u dat gewend was. Zowel uw kamer als de dagbesteding worden afgestemd op uw wensen en gebruiken. Onze medewerkers houden dan ook optimaal rekening met uw leefstijl en achtergrond. In sommige centra biedt de MeanderGroep gespecialiseerde zorg voor bijzondere doelgroepen, zoals mensen met Korsakov, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld beademingsproblemen.
Meander woon- en zorgcentra bieden een plek, logeeradres, waar u tijdelijk kunt verblijven, met professionele mantelzorgondersteuning en in een huiselijke, prettige omgeving.

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie