Logeerhuis Parkstad

Omschrijving

Het Logeerhuis Parkstad is ontstaan als initiatief van
MeanderGroep Zuid-Limburg, Zuyderland en Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en is gehuisvest op de tweede etage van Zorgcentrum Hoog Anstel.
Het biedt tijdelijke opvang aan ouderen en chronisch zieken en biedt een oplossing als er ondanks de inzet van mantelzorg en professionele zorg tijdelijk sprake is van ontoereikende zorg.
Hebt u zorg nodig en kunt u (tijdelijk) niet thuis verblijven? Is het ziekenhuis voor u niet de meest geschikte omgeving? Dan is Logeerhuis Parkstad een plek, logeeradres, waar u tijdelijk kunt verblijven, met professionele mantelzorgondersteuning en in een huiselijke, prettige omgeving. Uw verblijf staat in het teken van herstel zodat u kunt terugkeren naar uw vertrouwde woonomgeving. Samen met u bekijken we wat nodig is om dat te bereiken. Belangrijk daarbij is uw zelfredzaamheid te stimuleren en zoveel mogelijk te vergroten.

Openingstijden

Informatie

Locatie