Lionarons GGZ, hoofdlocatie Heerlen

Omschrijving

Lionarons GGZ is een middelgrote instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de generalistische basis- en gespecialiseerde GGZ. We richten ons op diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Wij bieden onze zorg zoveel mogelijk multidisciplinair aan in de directe leefomgeving van de cliënt en gezamenlijk met andere zorgverleners. We worden vergoed uit de Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Er is een verwijzing van de huisarts of gemeente vereist.

Informatie

Locatie