Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg Limburg Brabant

Omschrijving

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg wil een bijdrage leveren aan een betere samenleving, een wereld volgens Gods bedoeling, door op te komen voor en het verlenen van (materiële en immateriële) hulp aan de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. 

Ambulante Begeleiding:
Sommige mensen of gezinnen lukt het niet om helemaal zelfstandig te wonen. Wij begeleiden mensen thuis (ambulante begeleiding), zodat zij de zaken op orde krijgen. Doel is dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie