Leger des Heils Reclassering

Omschrijving

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg wil een bijdrage leveren aan een betere samenleving, een wereld volgens Gods bedoeling, door op te komen voor en het verlenen van (materiële en immateriële) hulp aan de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie