Koraal - Gastenhof

Omschrijving

Gastenhof is een orthopedagogisch behandelinstituut voor jongeren met een licht verstandelijke beperking met daarnaast leer-, gedrags-, psychosociale- en/of psychiatrische problematiek. De jongeren zijn tussen de 4 en 21 jaar oud.
Vanuit de persoonlijke vragen en behoeften van de jongere en zijn systeem zet Gastenhof zich in om het unieke in de jongere te ontplooien en het leven van de jongere waardevol te laten zijn. Om dit te bereiken bevordert Gastenhof dat de jongere optimale kansen krijgt. De behandeling is erop gericht de jongere actief te laten deelnemen aan onze samenleving. Hierbij staan de volgende waarden centraal: respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid.
Gastenhof biedt de volgende hulpverleningsvormen: observatie, diagnostiek, behandeling, onderwijs, arbeidsintegratie en maatschappelijke opvang. Deze hulp wordt zoveel mogelijk in ambulante vorm aangeboden. Zo kan de jongere thuis blijven wonen, naar zijn eigen school blijven gaan en zijn vrije tijd zoveel mogelijk in zijn eigen woonomgeving doorbrengen. Soms is echter tijdelijke opvang in een van de voorzieningen nodig. In de hulpverlening staat de jongere altijd centraal.

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie