Kinderdagcentrum Knoevelhöfke

Omschrijving

Kinderdagcentrum Knoevelhöfke is een van de twee multifunctionele kinderdagcentra van Radar. Het Kinderdagcentrum biedt een speelse, uitdagende en stimulerende omgeving, waarbinnen kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. We bieden zorg dagactiviteiten en ontwikkeling aan kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand, al dan niet in combinatie met gedragsproblematiek of een meervoudige beperking.
Het Knoevelhöfke bereidt kinderen voor op regulier en/of speciaal onderwijs. En het biedt de mogelijkheid voor een meer blijvende vorm van dagbesteding voor kinderen.

Openingstijden

Informatie

Locatie