Ouderenbond KBO, afdeling Heerlen

Omschrijving

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Limburg is een organisatie van en voor ouderen. Al meer dan vijftig jaar behartigen wij de belangen van ouderen en maken we ons sterk voor een volwaardige positie van ouderen in onze samenleving, waarbij onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar ons uitgangspunt is.

Openingstijden

Informatie

Locatie