Begeleiding mensen met psychiatrische problematiek Zorgen & Zo

Omschrijving

Uitbreiding van werkzaamheden als ZZP
Werken volgens de visie en werkwijze van Zorgen & Zo: vraaggericht, transparantie, openheid, praktische en integrale benadering van de problematiek.

Openingstijden

Informatie

Locatie