Voortgezet Onderwijs Grotius College

Omschrijving

Voortgezet onderwijs. Het Grotius College is een openbare school voor Gymnasium, Atheneum, HAVO en MAVO De school telt ca. 1.100 leerlingen. De school ligt aan de rand van de stad en is goed bereikbaar per fiets en met het openbaar vervoer. Met gepaste trots kunnen we ons science school noemen. Zowel in onder- als bovenbouw worden er verschillende projecten opgezet om de exacte vakken te promoten. Voor de meerbegaafde leerlingen zijn er aparte trajecten zowel in onderbouw als bovenbouw. Sinds najaar 2006 beschikken we over het begaafdheidsprofiel certificaat. In de lessen is er ruim aandacht voor ICT. De ICT-voorzieningen zijn goed op peil. We vinden het van groot belang dat leerlingen opgevoed worden in goed burgerschap. In en buiten de lessen is daar veel aandacht voor.

We streven naar een sfeer van wederzijds respect zonder een bepaalde mening of overtuiging op de voorgrond te plaatsen. Bij ons staat de leerling op nummer 1.

Ons uitgangspunt is dat elk mens dus ook elk kind uniek is. Ons onderwijs heeft tot doel jonge mensen op te leiden via de voor hen passende leerroute. Dat wil het Grotius College bereiken door:

• Het aanleren van een goede studiehouding

• Het bevorderen van een sfeer van onderling vertrouwen en respect voor elkaar en voor de wereld om ons heen

• Het zorgen voor het welbevinden van de leerlingen en het personeel in hun verscheidenheid

• Het stimuleren van individuele ontwikkeling

• Het onderbouwd adviseren ten aanzien van de meest efficiënte leerroute per leerling door een goede begeleiding naar het diploma

• Het ondersteunen van leerlingen bij hun oriëntatie op het vervolgonderwijs

• Het voorbereiden op het maatschappelijke leven en op democratische waarden en normen door middel van begeleiding

• Het organiseren van buitenlesactiviteiten en excursies

Deze doelstellingen wil de school bereiken door vanuit vier aandachtsgebieden te werken:

• Kwaliteit en kwaliteitszorg

• Onderwijskundig klimaat

• Pedagogisch klimaat

• Rendement

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie