XONAR Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg

Omschrijving

Is er sprake van een crisis buiten kantooruren en kan hulp niet wachten tot 9:00 uur de volgende werkdag? Neem dan rechtstreeks contact op met de Crisisdienst Jeugd Zuid-Limburg via telefoonnummer 043–6045777.

Heeft u vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, via telefoonnummer 0800-2000. Dit kan ook anoniem.

Bij seksueel geweld kunt u contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld, via telefoonnummer 0800-0188 (gratis, 24u)
Bij levensbedreigende situaties belt u de politie op telefoonnummer: 112.

XONAR is partner in het samenwerkingsverband Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg en in het samenwerkingsverband Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg. Samenwerking op het gebied van crisishulp maakt het mogelijk om jeugdigen sneller en zoveel mogelijk in de thuissituatie te helpen. Bij een crisis wordt bij voorkeur ambulante hulp ingezet. Dit is maximaal 4 weken mogelijk. Als er tijdens een crisis een verblijfsplek noodzakelijk is – omdat de veiligheid in het gedrang is – kan dit maximaal 1 week met zo weinig mogelijk overplaatsingen. Het streven is altijd om zo snel mogelijk weer een veilige gezinssituatie te herstellen en de jongere en het gezin weer perspectief te bieden.

In Zuid-Limburg bieden XONAR, Mondriaan en Koraal vanuit één team samen alle vormen van crisishulp jeugd aan. In Noord- en Midden-Limburg nemen XONAR, Mutsaertsstichting en MET ggz dit samen voor hun rekening.  

Informatie

Locatie

Deze organisatie heeft geen bezoekadres.

online