Coaching en training BWhoYouR

Omschrijving

De (zorg)coach stelt in samenwerking met de cliënt een ACT-ie plan op. Samen met de cliënt gaat de zorgcoach op zoek naar de hoogst haalbare kwaliteit van leven in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt. Er wordt ook gezocht door middel van begeleiding dagindeling naar sociale bezigheden waardoor de cliënt uit haar/zijn isolement kan komen en weer meedoet in de maatschappij. De coördinatie tussen instanties en zorginstellingen zal dan onder de verantwoordelijkheid van de zorgcoach vallen als dit onderdeel is van de hulpvraag van de cliënt.

Openingstijden

Informatie

Locatie