Buurtcentrum Laurier - Alcander

Omschrijving

opbouwwerk, bewonersondersteuning, kinderwerk, tienerwerk, jeugdhulpverlening, marietje kesselsproject, spel aan huis, speelkamer, buurtnetwerk, verlengde schooldag oudercursussen, homestart, vrouwenwerk, taallessen, integratie en participatie

Openingstijden

Informatie

Locatie