Basisschool Schinveld (Movare-Beekdaelen)

Omschrijving

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, waar het vakmanschap van de leerkracht centraal staat. In onze visie op lerenstaat beschreven, dat alle leerlingen alles kunnen leren (Muhammad, 2018). Het is ons doel om vanuit de cognitieve leertheorie (Ashman, 2018) de leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs. De basisvaardigheden, rekenen, taal en burgerschapsvorming staan voorop.
Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. We werken vanuit hoge verwachtingen.

Informatie

Locatie