Basisschool Op Gen Hei

Omschrijving

Basisschool Op gen Hei

‘Ieder individueel samen één geheel’

Basisschool Op gen Hei hecht belang aan een veilige school, schoolomgeving en een klimaat waarin kinderen zich naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We gaan voor onderwijs dat boeiend, passend en resultaatgericht is. Hierbij staat het welbevinden van de kinderen centraal, want dat is de sleutel tot blij zijn met wie zij zijn.

Openingstijden

Informatie

Locatie