Basisschool De MHeyster

Omschrijving

“Bloeien en tot bloei komen”
Dat zijn de twee hoofdkernwaarden die de basis vormen voor het onderwijs op basisschool de Mheyster. Het onderwijs is erop gericht alle kinderen tot volle ontwikkeling en bloei te laten komen. Zo kunnen zij vol (zelf)vertrouwen en met de juiste kennis en werkhouding naar het vervolgonderwijs gaan.

Daarna trekken ze de wijde wereld in. Naast de vormingsgebieden rekenen, taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, Engels en wereldoriëntatie, besteden wij veel aandacht aan talentontwikkeling.

. De school maakt deel uit van de stichting Movare.

Openingstijden

Informatie

Locatie