Basisschool De Diabolo (Movare)

Omschrijving

Ons enthousiast en deskundig team staat voor u en de leerlingen klaar om de kinderen een veilige- en respectvolle leeromgeving te bieden. Wij werken vanuit een stabiel fundament met aandacht voor orde, structuur en veiligheid.

Ons onderwijs is gericht op handelingsgericht werken. Dit betekent dat er binnen de kernvakken Rekenen, Taal en Lezen wordt gewerkt met 3 onderwijsarrangementen oftewel differentiatie op de wijze van instructie en verwerking.
De groepen 5 t/m 8 maken gebruik van een eigen chromebook voor de digitale verwerking van de hoofdvakken. Daarnaast maken we gebruik van coöperatieve werkvormen waarbij kinderen interactief bezig zijn.

Deze basisschool is verbonden aan Onderwijsstichting MOVARE.

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie