Armoedebestrijding ATD Vierde Wereld

Omschrijving

De beweging ATD Vierde Wereld verenigt mensen die zich inzetten voor een wereld waarin iedereen volwaardig medeburger kan zijn. De beweging kiest ervoor om voorrang te geven aan de allerarmsten. Het gaat vaak om gezinnen die al generaties lang in armoede leven en uitgesloten worden van de meest fundamentele mensenrechten. De naam ‘ATD Vierde Wereld’ komt uit Frankrijk. ATD staat voor Aide à Toute Détresse en betekent ‘Hulp in alle nood’. Voor Nederland en Engelstalige landen vertalen wij ‘ATD’ steeds meer met All Together for Dignity .

Informatie

postadres:

Locatie