Bewindvoering 045 Bewind & Beheer

Omschrijving

Onze diensten zijn gericht op het behartigen van de financiële belangen voor mensen die dat zelf niet (meer) kunnen of willen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, leeftijd, sociale, lichamelijke en/of geestelijke omstandigheden of door schulden. Door het behartigen van de financiële belangen voor onze cliënten willen wij zorgen voor financiële rust en het op orde brengen en houden van hun financiën.

Informatie

Locatie