12 juni 2023: online ouderbijeenkomst over scheiden

De bijeenkomst is voor de ouders die gaan scheiden en voor ouders die al gescheiden zijn.

Wat betekent een scheiding voor een kind? Gevoelsmatig en praktisch. En wat is dan een lijn die je kan vasthouden in alle beslissingen die je neemt. 

Je krijgt informatie te horen en beelden te zien over:

  • Hoe ervaart een kind een scheiding/conflicten tussen ouders?  
  • Waarom blijven kinderen zo hun best doen?
  • Waarom is het belangrijk voor een kind om (een vorm van) contact te hebben met beide ouders?
  • Hoe komt het dat een scheiding moeilijk verloopt?

Je hoort twee persoonlijke verhalen van een vader en een moeder over hun scheiding en hoe het hen is gelukt om de situatie te keren.   

Je ziet filmpjes met kinderen aan het woord en je krijgt praktische tips

Hopelijk zie of hoor je iets wat je op nieuwe ideeën brengt, zodat de situatie voor jullie kind(eren) positief verandert.