Puber

Je puber ontwikkelt zich snel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk, seksueel en sociaal-emotioneel. Als ouder ben je druk met het opvoeden, het (opstandige) gedrag, het mediagedrag en de gezondheid van je puber. Je wilt natuurlijk ook dat je kind gezond eet. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Vrije tijd vinden pubers belangrijk. Ze trekken er graag met vrienden op uit. Ze gaan ook steeds meer ontdekken en experimenteren, zoals drank, drugs en roken. Hoe ga je er als ouder mee om als je puber met deze genotmiddelen in aanraking komt? Je puber zit op de middelbare school, maar kiest straks een vervolgstudie. Misschien wil je puber ook wel een baantje om extra geld te verdienen. Hoe kun je je kind hierin steunen en begeleiden?

Straf na overtreding

Bij lichte overtredingen of misdrijven zijn er enkele mogelijkheden:

  • Een jongere krijgt een waarschuwing.
  • Een jongere krijgt een boete.
  • Een jongere wordt doorverwezen naar Halt.

Een jongere wordt doorverwezen naar Halt als het zich schuldig heeft gemaakt aan bijvoorbeeld vandalisme, baldadig of overlastgevend gedrag, openbare dronkenschap, schoolverzuim of (winkel)diefstal. Bij Halt krijgen jongeren een leerstraf op maat waarmee zij inzicht krijgen in hun eigen verantwoordelijkheid en de consequenties van hun keuzes.

Openbaar Ministerie of de rechter

Bij ernstiger overtredingen of misdrijven komt de jongere bij het Openbaar Ministerie terecht; dat kan besluiten om de jongere een taakstraf of een geldboete aan te bieden. Dit gebeurt tijdens een zogeheten TRIP-zitting, waar onder meer ook de ouders bij zijn. Daar wordt met de jongere en zijn ouders gesproken. Neemt de jongere de taakstraf of boete aan, dan hoeft hij of zij niet voor de kinderrechter te verschijnen. Verschijnt de jonge verdachte niet of weigert hij of zij de straf, dan moet hij of zij alsnog naar de kinderrechter. Bij zeer ernstige misdrijven of ingewikkelde zaken moet de verdachte direct naar de kinderrechter.

Kinderrecht

Tot 18 jaar geldt het kinderrecht. Daarna geldt het volwassenenrecht, dat veel strenger is. Soms worden er uitzonderingen gemaakt, afhankelijk van de ernst van de overtredingen.

Schokeffect

Straf en gesprekken met politie en justitie kunnen een prima manier zijn om een jongere goed wakker te schudden. Als ouder kun je dat schokeffect ook ervaren. Waarom heeft je kind dit gedaan? Hoe heeft het kunnen gebeuren? Wat kun je als ouder zelf doen?

Steun bij de opvoeding

Als je steun zoekt bij de opvoeding als je kind met de politie in aanraking is gekomen, kun je contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg bij jou in de buurt.