Puber

Je puber ontwikkelt zich snel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk, seksueel en sociaal-emotioneel. Als ouder ben je druk met het opvoeden, het (opstandige) gedrag, het mediagedrag en de gezondheid van je puber. Je wilt natuurlijk ook dat je kind gezond eet. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Vrije tijd vinden pubers belangrijk. Ze trekken er graag met vrienden op uit. Ze gaan ook steeds meer ontdekken en experimenteren, zoals drank, drugs en roken. Hoe ga je er als ouder mee om als je puber met deze genotmiddelen in aanraking komt? Je puber zit op de middelbare school, maar kiest straks een vervolgstudie. Misschien wil je puber ook wel een baantje om extra geld te verdienen. Hoe kun je je kind hierin steunen en begeleiden?

Hazenlip

Als je kind een hazenlip (schisis) heeft, is de lip, de kaak of het gehemelte niet goed aaneengegroeid. Het kan zijn dat er alleen een spleet zit in de bovenlip, maar de spleet kan ook doorlopen tot in de bovenkaak, het gehemelte of de neus. Ook een spleet alleen in het gehemelte komt voor.

Is een hazenlip erfelijk?

Bij deze aandoening spelen genetische factoren zeker een rol. Meestal is het zo dat de hazenlip het enige probleem vormt en niet duidt op meer problemen. In een klein aantal gevallen is een hazenlip wel gekoppeld aan een syndroom en is er sprake van meerdere aandoeningen.

Problemen bij schisis

Bij een spleet in het gehemelte kunnen er na de geboorte problemen ontstaan met zuigen en slikken. Een hazenlip kan soms ook gevolgen hebben voor de spraak- en gebitsontwikkeling, of er kunnen gehoorproblemen optreden.

Diagnose en behandeling

De diagnose wordt in eerste instantie gesteld op basis van de uiterlijke kenmerken. Daarnaast wordt er een lichamelijk onderzoek gedaan om de schisis precies te bepalen. Daarbij wordt ook onderzocht of er verdere aangeboren afwijkingen in het spel zijn.

Je kind wordt meestal behandeld door verschillende specialisten, die samen een team vormen. Zij voeren de correcties uit die nodig zijn. Dit kan chirurgie omvatten en mogelijk spraaktraining. Vaak moet een kind worden behandeld tot het is volgroeid. Dikwijls zijn er meerdere operaties nodig.