Stichting NOVIzorg

Omschrijving

NOVIzorg is een organisatie die kleinschalige dagbesteding aanbiedt aan mensen met een beperking (lichamelijke beperkingen, NAH, Parkinson, CVA, verstandelijke beperkingen, psychiatrische aandoeningen en psychogeriatrische aandoeningen). Wij ondersteunen alle leeftijdscategorieën, van 17 tot circa 85 jaar. Bij NOVIzorg staat de cliënt centraal, niet met z’n beperkingen, maar met z’n mogelijkheden. Daarom gaat de zorg die wij leveren uit van de persoon zelf en mag u onze zorg zonder meer maatwerk noemen. NOVIzorg heeft een speciale kijk op zorg. Bij NOVIzorg komen diverse groepen cliënten in één gebouw samen, en wordt de individuele ontwikkeling van cliënten gestimuleerd. Dat doen we door een professionele cognitieve training (training van het denkproces) in te bouwen in de activiteiten die we aanbieden. We kijken daarbij indringend naar de mogelijkheden van cliënten en minder naar hun beperkingen. We laten cliënten zoveel mogelijk zelf kiezen aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen, waardoor een vorm van dagbesteding ontstaat waarop cliënten veel invloed hebben. Dat laatste, in combinatie met de kleine groepen en de huiselijke sfeer, maakt dat onze dagbesteding als zeer prettig, maar ook als zeer doelmatig wordt ervaren.

Openingstijden

  • MAANDAG: 08:30-17:00
  • DINSDAG: 08:30-17:00
  • DONDERDAG: 08:30-17:00
  • VRIJDAG: 08:30-17:00
  • ZATERDAG: 08:30-17:00

Informatie

Locatie