Rimo - ZMP

Omschrijving

Soms hebben mensen een veelvoud aan problemen dat tot problematisch woongedrag leidt. Vaak ongemerkt bezorgen zij anderen veel overlast. Anderen hebben weer huurschulden, waardoor zij in de problemen geraken. Wanneer dat structureel het geval is vindt aanmelding plaats door woningcorporaties. Een van onze zorgmakelaars van gaat vervolgens aan de slag.

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie