NOVILife

Omschrijving

NOVILife biedt specifieke, ondersteunende diensten voor mensen die in zelfstandigheid hun dagelijks leven willen blijven leiden, maar die daarbij enige ondersteuning wensen of misschien zelfs niet kunnen missen.

NOVILife past haar dienstenaanbod zoveel mogelijk aan op de persoonlijke situatie en wensen van haar cliënten. NOVILife is een professionele organisatie opgericht door NOVIzorg om invulling te geven aan de behoefte tot ondersteunende zorg die grote groepen mensen in onze samenleving ervaren. NOVILife komt tegemoet aan de brede behoefte die ontstaan is als gevolg van het wegvallen van verschillende overheidsvoorzieningen.

NOVILife biedt veel keuzevrijheid in dagbesteding met ruime menselijke aandacht en professionele ondersteuning.

De activiteiten die NOVILife biedt:
– Dagbesteding
– Ondersteuning thuis
– Uitstapjes
– Meerdaagse uitjes

Omdat NOVILife niet gefinancierd wordt van overheidswege, worden de activiteiten aan deelnemende cliënten in rekening gebracht. Deze kosten kunnen cliënten uit eigen middelen of uit een eventueel persoonsgebonden budget (PGB) betaald worden.

Openingstijden

  • MAANDAG: 08:30-23:00
  • DINSDAG: 08:30-23:00
  • WOENSDAG: 08:30-23:00
  • DONDERDAG: 08:30-23:00
  • VRIJDAG: 08:30-23:00
  • ZATERDAG: 08:30-23:00
  • ZONDAG: 08:30-23:00

Informatie

Locatie