Katholieke Bond van Ouderen

Omschrijving

De Katholieke Bond van Ouderen richt zich voornamelijk op het behartigen van de belangen van de aangesloten leden, zowel op plaatselijk, provinciaal als landelijk niveau. Naast het verstrekken van informatie en advies, zorgt de KBO ook voor ontspanningsactiviteiten.

Openingstijden

Informatie

Locatie