Bioresonantie Waltmans

Omschrijving

Binnen de nieuwe setting is een breed aanbod ontstaan van fysiotherapeutische zorg. Naast de reguliere fysiotherapie, manuele therapie, oedeem- en kinderfysiotherapie, is er ruimte om individueel of in groepsverband te oefenen bij specifieke aandoeningen zoals luchtwegaandoeningen (COPD), suikerziekte, artrose en hart- en vaatlijden. Multidisciplinaire zorgvragen worden met andere eerste- en tweede lijn zorgaanbieders binnen en buiten het Medisch Centrum de Linde ingevuld.

Openingstijden

Informatie

Locatie